Archives for June 8, 2018

Điểm sách

Máy móc, công nghệ có giải quyết hết các vấn đề thuộc về nhân tính, đạo lý, công bằng?

Sống trong thời viễn tưởng – Chuyện người và máy là cuốn sách được tác giả Nguyễn Vạn Phú viết trong gần 5 năm, tiếp nối cuốn Vàng và hai…
Đọc tiếp