Tập sách chưa đến 200 trang nhưng chứa sức nặng của những người đàn bà xung quanh tuổi thơ tác giả Đinh Giang - Những người đàn bà phi thường.…
Đọc tiếp