Archives for September 11, 2021

Điểm sách

“Câu chuyện ly kỳ từ cậu bé giao báo” – Cuốn sách phải đọc dành cho người đang tìm kiếm hướng đi mới trong kinh doanh

Khác hẳn với bài học khó nuốt trong sách giáo khoa hay các lý thuyết khô khan, cuốn sách "Câu chuyện ly kỳ từ cậu bé giao báo" truyền đạt…
Đọc tiếp