Archives for Cảm nhận sách - Page 4

Cảm nhận sách

Đọc “Ngày xưa có một chuyện tình” mà ngẫm nghĩ về tình yêu của một thế hế

Vẫn tác giả ấy, bìa sách được thiết kế cũng như nhiều cuốn sách trước, vẫn thơ như vậy, cũng không khó hiểu ngay từ trước khi đọc "nó" tôi không trông đợi vào một câu chuyện…
Đọc tiếp