Archives for Điểm sách

Điểm sách

Máy móc, công nghệ có giải quyết hết các vấn đề thuộc về nhân tính, đạo lý, công bằng?

Sống trong thời viễn tưởng – Chuyện người và máy là cuốn sách được tác giả Nguyễn Vạn Phú viết trong gần 5 năm, tiếp nối cuốn Vàng và hai…
Đọc tiếp