Archives for Điểm sách - Page 2

Điểm sách

Quyển sách về người đàn ông Ấn đạp xe tới châu Âu tìm người tình kiếp trước rung cảm thế giới xuất hiện tại Việt Nam

“Đạp xe vì tình từ Ấn sang Âu” – là câu chuyện có thật về chàng trai đạp xe suốt bốn tháng từ Ấn Độ sang Điển tìm gặp người…
Đọc tiếp