Archives for Điểm sách - Page 27

Điểm sách

Hai người điên giữa kinh thành Hà Nội – tiểu thuyết của nhà thơ Nguyễn Bính

“Hai người điên giữa kinh thành Hà Nội” được bắt đầu với hai nhân vật là Điệp và Tuấn. Điệp, mang nhiều hình ảnh của Nguyễn Bính, còn Tuấn, được…
Đọc tiếp