Archives for Truyện ngắn

Phòng đọc

Xa

Tất cả những gì chị muốn đó là dũng cảm mà nói: Em nhớ anh! *** - Nè, mai chị đi rồi. - Ừ! Đi nhanh về, em chờ... Nói…
Đọc tiếp