Archives for Truyện ngắn - Page 4

Phòng đọc

SHMILY

Ông bà tôi đã cưới nhau được hơn nửa thế kỷ và họ cứ luôn hay chơi một trò đặc biệt của họ hằng ngày. Mục tiêu của trò chơi…
Đọc tiếp