Archives for Sáng tác - Page 5

Sáng tác

Má ơi

Trong gần 24 năm qua, má chưa bao giờ nói với tôi rằng “má thương con” hay đại loại là những câu nói ngọt ngào. Những kỷ niệm về má…
Đọc tiếp