Archives for Thơ - Page 2

Sáng tác

Ngày anh đi

                                       Tặng BB Em đã chẳng nói câu gì Ngày anh đi phi trường đầy nắng Ngày anh đi giữa một khung trời vắng Em tự hỏi mình: Biết đặt…
Đọc tiếp