Archives for Truyện

Sáng tác

Sang ngang

- Thế mày lấy chồng thật à?             Tôi hỏi, lần thứ mười trong vòng hai tiếng đồng hồ. Giờ thì nó không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu. Thế…
Đọc tiếp
12