CLICK TẠI ĐÂY

Ngày thi sắp gần kề rồi đó nhỏ
Nhỏ lo năm mà ta ngại tới mười
Sợ bài thi làm nhỏ biếng môi cười
Ta thật sự nghe lòng đau khôn xiết
Ta tưởng tượng nếu nhỏ mà thi rớt
Nhỏ sẽ buồn như những lá thu bay
Lệ thắm nồng ướt đẫm chiếc khăn tay
Như có dạo nhỏ buồn ta phải đổ

Ta tưởng tượng nếu nhỏ mà thi đổ
Nhỏ có mừng chưa chắc đã hơn ta
Nụ nhỏ cười sẽ rực rở như hoa
Nổi sung sướng ửng hồng đôi má đỏ

Ngày thi đã gần kề rồi đó nhỏ
Ta không thi nhưng hồi hợp lạ thường
Đêm ta nằm cầu mong Chúa xót thương
Cho nhỏ đổ dẩu ta… người ngoại đạo.

Nguyễn Tất Nhiên

http://1book.vn/wp-content/uploads/2013/10/1310567897_thu.jpga_.jpghttp://1book.vn/wp-content/uploads/2013/10/1310567897_thu.jpga_-300x270.jpg1book.vnPhòng đọcThơthơ Nguyễn Tất NhiênNgày thi sắp gần kề rồi đó nhỏ Nhỏ lo năm mà ta ngại tới mười Sợ bài thi làm nhỏ biếng môi cười Ta thật sự nghe lòng đau khôn xiết Ta tưởng tượng nếu nhỏ mà thi rớt Nhỏ sẽ buồn như những lá thu bay Lệ thắm nồng ướt đẫm chiếc khăn...Mỗi quyển sách một chân trời!