Tôi đã từng có suy nghĩ rất ấu trĩ khi ghen tỵ với một số người xung quanh. Tôi thường đặt ra câu hỏi mỗi khi thấy được sự thành…
Đọc tiếp