Kỷ niệm một năm thành lập đường sách , Ban điều hành đường sách phối hợp với Hội Nhiếp ảnh phát động cuộc thi Ảnh đẹp đường sách với chủ…
Đọc tiếp