Tag archives for Anthony Bourdain

Không gian sách

Bí mật nhà bếp – Kitchen Confidential của Anthony Bourdain sắp phát hành tại Việt Nam

Quyển sách Bí mật nhà bếp (Kitchen Confidential) của Anthony Bourdain, được xem là quyển tự truyện đầy những bất ngờ thú vị về những câu chuyện bếp núc động…
Đọc tiếp