Nếu tôi là đứa chăm chỉ đọc sách từ nhỏ và may mắn đọc được quyển sách này sớm hơn thì có lẽ cuộc đời tôi trước đây sẽ tươi…
Đọc tiếp