Có những lúc chợt thức giấc nửa đêm, tôi ước được cầm tay ai đó. Tôi nhớ quay quắt những bàn tay theo tôi suốt cuộc đời. Tôi nhớ lúc…
Đọc tiếp