Kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam, câu chuyện biển Đông càng thêm sôi sục trong lòng mọi…
Đọc tiếp