Những ngày cuối năm, bố dậy từ rất sớm ra chăm chút cho cây mai trước sân. Dù không nói nhưng tôi hiểu rất rõ, có lẽ bố đang nhớ…
Đọc tiếp