Hà Nội và Sài Gòn dường như là hai thành phố được dùng làm tên tựa sách nhiều nhất. Có lẽ, cái cổ kính của Hà Nội, cũng như sự…
Đọc tiếp