“Đôi khi có những người mắt sáng nhưng không thấy được cầu vồng…” Sáng nay ngồi “dọn dẹp” Facebook, tôi vô tình phát hiện ra mấy dòng này, đặt dưới…
Đọc tiếp