Khi tôi còn là sinh viên thực tập tại một tòa soạn báo, người trực tiếp hướng dẫn cho tôi đã tặng tôi rất nhiều cuốn sách hay. Trong đó,…
Đọc tiếp