1. Đừng vì tiết kiệm mà mua điện thoại 16Gb. 2. Đừng bao giờ quyết định điều gì vào ban đêm. Thật đấy! 3. Luôn phải giữ lại 30% bí…
Đọc tiếp