Con Người vẫn hay xem giá trị là tiền bạc. Quả đúng, tiền bạc rất có giá trị, nó có thể toàn quyền định đoạt chúng ta là ai, sẽ…
Đọc tiếp