Ngày nọ, có một cụ già đi du xuân thì đánh rơi mất một chiếc giày xuống núi. Mọi người xung quanh đều lấy làm tiếc cho cụ. Trong phút…
Đọc tiếp