Tôi - 16 tuổi, cái tuổi thường nghĩ ngợi, hay mơ màng. Đôi khi, tôi dám nghĩ nhưng không đủ can đảm để làm. Cũng có lúc, tôi chưa kịp…
Đọc tiếp