Khi các bạn lựa chọn sách, bạn sẽ xem cái gì đầu tiên nhỉ? Tôi thì ngoài đọc cái mục lục dài dài thì tôi thường thích đọc những phần…
Đọc tiếp