Có bốn con rùa cùng nằm trên một khúc gỗ khô trôi bồng bềnh giữa sông trò chuyện với nhau. Con rùa thứ nhất nói: - Khúc gỗ này thật…
Đọc tiếp