Vì phải dùng nhiều loại thuốc để điều trị trong 5 năm,sức đề kháng trong cơ thể tôi cũng kém, nên tôi cũng không mấy bận tâm mỗi khi cảm…
Đọc tiếp