Rất nhiều người có suy nghĩ “cái gì đến sẽ đến” thái độ của mình nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân, định mệnh đã an bài. Vì vậy…
Đọc tiếp