Câu chuyện được bắt đầu từ chiếc cặp Thủy thủ mặt trăng màu vàng.           Ye Seung đã 7 tuổi, cô bé chuẩn bị vào lớp một, và cô bé…
Đọc tiếp