Đây là khẳng định của ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Đường sách , trước những thông tin vu khống về hoạt động của đường sách xuất hiện gần…
Đọc tiếp