Ngày , đường sách TPHCM hay còn gọi là Đường sách Nguyễn Văn Bình (phường Bến Nghé, Quận 1) chính thức đi vào hoạt động, thay vì dự định khai…
Đọc tiếp