Các hoạt động giao lưu tác giả, giới thiệu tác phẩm, trưng bày, triển lãm diễn ra liên tục trong tháng 10 tại đường sách (Nguyễn Văn Bình, quận 1).…
Đọc tiếp