Tag archives for gọi những yêu thương

Sáng tác

Mắt cô đang ướt…đang ướt…cô đang nghĩ về bố, bố của cô! Người đã dành cho cô rất nhiều tình yêu thương, bằng rất nhiều cách thể hiện khác nhau!…
Đọc tiếp