Sách mới của Hồ Anh Thái có tên "Những đứa con rải rác trên đường". Đây là một tiểu thuyết, nhưng được hợp thành bởi ba truyện dài. Ngay trong…
Đọc tiếp