Một tập truyện ngắn hậu chiến xuất sắc, không thể bỏ qua. Đa số truyện ngắn trong tập Hoa cúc dại được xây dựng trên nền cơ bản là những…
Đọc tiếp