Cuối tháng 10 này, người dân thủ đô tiếp tục có Hội sách Mùa thu thứ hai trong năm. Tháng 9, lần đầu tiên Bộ Thông tin Truyền thông chủ…
Đọc tiếp