Thực ra là bởi, ngày còn bé, mỗi buổi sáng đi học là một hình phạt . Tôi phát hiện: Mình không thể nuốt nổi các môn tự nhiên và…
Đọc tiếp