Ngày nọ, hai chàng trai cùng đến viếng thầy trong tâm trạng bất mãn. Họ cùng hỏi thầy: - Thưa thầy! Công việc của chúng con vất vả quá. Mỗi…
Đọc tiếp