Người ta nói, những lần đầu luôn là những lần khó quên nhất, cũng như mối tình đầu là mối tình khắc cốt ghi tâm, lần đầu đến trường là…
Đọc tiếp