Có thể nói, tình yêu thương cha dành cho các con là tuyệt đối và vô song. Dù muốn hay không, mỗi bước đi trong cuộc đời mỗi con người…
Đọc tiếp