Tôi gặp thầy Minh Niệm lần đầu tiên vào dịp 30/4 cách đây hai năm. Lần đó, tôi theo thầy tu bụi vài ngày trên Bảo Lộc mà sau này là…
Đọc tiếp