1. Người đời thường vô lý, ko biết điều và vị kỷ. Dù sao đi nữa, hãy yêu thương lấy họ. 2. Nếu bạn làm việc tốt, có thể mọi…
Đọc tiếp