Đơn vị phát hành quyết định ngừng đưa ra thị trường cuốn sách có bài thơ "Bạch lộ" vướng vào nghi vấn đạo thơ. Tối 22/10, Công ty Văn hóa…
Đọc tiếp