Tôi không có thói quen đọc sách. Đúng là thế cho đến khi tôi vào nhà một người anh thân thiết chơi và rất bất ngờ trước tủ sách khổng…
Đọc tiếp