Tại lễ ra mắt sách hôm 13/8, nhà thơ Phạm Sỹ Sáu - đại diện NXB Trẻ - kể lại "chuyện bếp núc" trong quá trình thực hiện cuốn "Xác…
Đọc tiếp