Với dân số trên một tỷ người, Trung Quốc xuất bản đầu sách một năm. Trong khi đó ở Việt Nam con số này ở mức Có tới hàng trăm…
Đọc tiếp