Cuốn tiểu thuyết, hồi ký của Solomon Northup về những năm tháng nô lệ được phát hành vào cuối tháng 5 này. Tác phẩm đã được chuyển thể thành phim…
Đọc tiếp